Förord Algutsboda Sockenbok XVIII

Ännu en gång har en bok om Algutsboda blivit färdigställd. En bok om sådant som hände för länge sedan och sådant som händer i dag. Och naturligtvis kan man se sambandet här, hur vår hembygds utveckling är beroende av våra förfäders verksamhet.

Vi hoppas att var och en i vår läsekrets skall finna något av intresse i denna bok, som är ett resultat av många författares kunskaper och berättarförmåga.

Algutsboda Hembygdsförening startade för 90 år sedan, och detta är anledningen till att vi valt foton från 1920-talet till vårt inledande bildreportage.

Ett tydligt exempel på̊ hur dagens situation kan spegla gårdagens utgör vårt första avsnitt. Media ger oss numera ständiga inblickar i flyktingars farliga resor över havet. Sådant har hänt också̊ i vår närhet.

I ett par artiklar får bortgångna författare komma till tals genom att anhöriga förmedlat deras nedteckningar. Trakten kring Bodaskog liksom kring Eriksmåla speglas på̊ detta sätt.

Men också̊ nu levande personers barndomsskildringar får vi ta del av, minnen från Fiskesjö̈, från Algutsboö.

Till kategorin minnen kan räknas notiser ur tidningar och kyrkobokföring, men också̊ ett avsnitt med befolkningsstatistik ger ju tillbakablickar, säger något om hur det var förr.

En stor del av boken ägnas åt yrkeslivet förr och nu. Somligt är borta i dag, smedjan på̊ Rostockaholme, familjen Lundgrens produktion inom bokbranschen, liksom många små̊ och stora rörelser i Broakulla. Men där finns också̊ sådana som består efter långvarig verksamhet, såg, plåtslageri, åkerier, liksom sådana som nyligen startat. Den 100-årsjubilerande biodlarföreningen visar oss hur en småskalig företagsamhet kan vara till nytta för många.

Ett par rättsfall berörs, naturligtvis från äldre tid. Det gäller ett misstänkt giftmord och en torpares kamp mot markägaren. En felaktigt dragen gräns gav däremot inte upphov till någon process.

Ett huvudtema i boken är kultur i olika former.

• Språket, i dikter liksom i en artikel om vår egen dialekt.
• Musiken, i det här fallet kyrkans, för såväl barn som vuxna, samt hur en ungdomlig orkester bildades.
• Konsten, vår bortgångne Carl Cunningham-Cole och Johansfors Gallery.
• Byggnader, verandor och kakelugnar, deras historia och lokala varianter.
• Idrottsutövning, med utgångspunkt i Allsbohallen.

Algutsboda var en utvandrarbygd, och som vanligt speglas detta faktum i ett par bidrag.

Inom vårt forskningsområde gårdarna i socknen läggs fem nya byar till de förut beskrivna.

---

Algutsboda i oktober 2017
Sockenbokskommittén

| Antal besök: | algutsboda.hembygdsforening@gmail.com | Producerad av Webbochform.se