Unikt mopedprojekt för kommunens 14 åringar

Mopedprojektet, ett samarbete om trafik mellan Algutsboda Hembygdsförening och Bjurbäcksskolan i Emmaboda, riktat till kommunens samtliga 14-åringar.

Mopedprojektet

Det var 2006, som Algutsboda Hembygdsförening tog initiativ till detta projekt som under fyra veckor, på Elevens val, genomförs i samarbete med Bjurbäcksskolan i Emmaboda. Bakgrunden var det ökade intresset för den snabbare EU-mopeden. Med enbart ett förarbevis (sedan 2009 krävs körkort) kunde 15-åringarna köra ett fordon som fick göra 45 km/tim men som oftast är betydligt snabbare. Dessutom är det tillåtet att skjutsa på mopeden om denna är godkänd för detta ändamål.

Trafikteori med trafiklagstiftning
Tyvärr ökade antalet olyckor med dödade och skadade ungdomar i samma takt som försäljningen av mopeder. I skolans värld prioriteras andra ämnen än trafikutbildning vilket dessvärre återspeglas i antalet olyckor med cyklar och mopeder. Därför samarbetar i dag Algutsboda Hembygdsförening med Bjurbäcksskolan i Emmaboda i ett helt unikt trafikprojekt där kommunens alla 14-åringar får ta del av trafikteori med trafiklagstiftning ledd av trafikskollärare från våra trafikskolor.

Ungdomarna får också prova på hur det är att köra moped under lugna förhållanden. Hembygdsföreningen har köpt sex mopeder samt hjälmar och skyddshandskar som används i den här utbildningen som sker på flygbanan i Skutaryd dit eleverna får åka buss. Här tar trafiklärare från körskolorna hand om undervisningen. Den här delen är frivillig och kräver att vårdnadshavaren skriftligt gett sitt tillstånd.

Utbildning i hjärt-lung-räddning
Genom åren har projektet byggts på med allt fler ämnen och omfattar i dag också en certifierad utbildning i HLR (hjärt-lung-räddning) med hjärtstartare. Alla våra ungdomar har alltså fått lära sig att använda hjärtstartare och att ge livräddande åtgärder vid en olycka eller ett hjärtstillestånd. Man får också lära sig brandkunskap ledd av räddningstjänstens utbildningsansvarig, besök av polisen som berättar om trafiklagstiftning och trafikbrott.

Skadeförebyggare från LF berättar om försäkringsplikt av motorfordon och konsekvenserna av att inte ha sådan samt kostnaderna av en trafikolycka. Från skolan informerar skolsköterskan om egenvård, teknikteori ledd av tekniklärare. Vidare får ungdomarna information från Viltskadefondsföreningen och SYAB (fordonsgymnasium för yrkestrafikutbildning).

Vi har på det här sättet fått ett välkomponerat ungdomsprojekt som också har en genomgående röd tråd där samtliga handledare trycker på konsekvenserna av att köra påverkad av alkohol eller andra droger eller att åka med förare som är påverkade av sådana.

Projektet är till sin utformning helt unikt för Sverige. Inte i någon annan kommun finns motsvarande ungdomsprojekt med denna inriktning.

Vi är därför stolta över att vara med i och driva ett sånt här projekt.

Algutsboda Hembygdsförening

| Antal besök: | algutsboda.hembygdsforening@gmail.com | Producerad av Webbochform.se